LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vaskin Kliučas, Balachtos (d. Novosiolovo), Krasnojarsko kr., RSFSR