LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Četė, Bogotolo, Krasnojarsko kr., RSFSR