LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malaja Kosulj (Lenino kol.), Bogotolo, Krasnojarsko kr., RSFSR