LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bartatas, Bolšaja Murtos, Krasnojarsko kr., RSFSR