LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bazanas (Vorošilovo kol.), Bolšaja Murtos, Krasnojarsko kr., RSFSR