LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bordava, Daurskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR