LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremšanka, Dzeržinskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR