LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chomutovas, Irbeiskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR