LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tanzybejus, Jermakovskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR