LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Balachtonas, Kozulkos, Krasnojarsko kr., RSFSR