LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bultusukas , Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR