LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Verchniaja Jesaulovka, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR