LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Verchniaja Solbija, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR