LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Barsukas (Borsukas; Čkalovo kol.), Nazarovo, Krasnojarsko kr., RSFSR