LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Verchniaja Čiulymka, Nazarovo, Krasnojarsko kr., RSFSR