LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Budnikovo devintasis (9) kvartalas, Nižnij Ingašo, Krasnojarsko kr., RSFSR