LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bazaicha, Sovetskio (d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR