LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremšanas, Tasejevo, Krasnojarsko kr., RSFSR