LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Taštypo sovch. ferma Nr.3 („Taštypskij Skotovod“), Taštypo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR