LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Balajus, Ujaro, Krasnojarsko kr., RSFSR