LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bulatovka, Užuro, Krasnojarsko kr., RSFSR