LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Učiumas, Užuro, Krasnojarsko kr., RSFSR