LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šordynas, Gajnų, Komi Permės n. ap., Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR