LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bugrai, Nižniaja Tavdos, Tiumenės sr., RSFSR