LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Centralnaja, Kargasoko, Tomsko sr., RSFSR