LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Buzinakovas, Kolpaševo, Tomsko sr., RSFSR