LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Baza (Bazojus?, Timiriazevskio miško pramonės ūkis), Krivošeino, Tomsko sr., RSFSR