LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borovaja, Verchne Ketskio, Tomsko sr., RSFSR