LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borovojė, Kamenskio, Altajaus kr., RSFSR