LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Červianka (Dimitrovo kol.), Ust Pristanskio (d. Troickij), Altajaus kr., RSFSR