LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Songonas, Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR