LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Četviortyj Ambanskis , im. Lazo, Chabarovsko kr., RSFSR