LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chužyras, Olchonskio, Irkutsko sr., RSFSR

Čia palaidotų asmenų sąrašas:

Bronė Matiukaitė (1943-1957)
Valerijus Vaitkevičius (1925-1953)
Simanas Leščinskas (1883-1942 (49))