LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Turukta, Lensko, Jakutijos ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jurgis Garbštas 1908-1944
Jonas Jakimavičius 1888-1945
Teklė Jankauskienė g.1869
Ipolitas Jočinas 1881-1942
Antanina Jočinienė g.1896
Alina Kundrotaitė 1927-1944
Nijolė Kundrotaitė 1931-1943
Pranas Laužadis 1900-1943
Juozas Lazauskas 1928-1943
Roza Ruslanderienė g.1884
Salomėja Šiaučiūnienė 1912-1945
Liuba Zakienė 1883-1952