LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lazaretas , Kožvos (d. Pečioros), Komi ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Bidvienė Petronelė Prano (1902-1946)
Bivda Antanas Kazio (1930-1946)
Bidva Kostas Kazio (1938-1947)
Bivda Petras Kazio (1941-1947)
Bidvaitė Birutė Kazio (1935-1947)