LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Abanas, Abano, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Pakulnienė Bronė Juozo (1913-1964)
Pakulnis Rimvydas Vaclovo (1939-1955)
Kantauskienė Ona Kazio (1909-1959)