LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novoaleksejevka, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jonas Danila
Adomo (1894-1961)