LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jančeras, Kočiovo, Komi Permės n. ap., Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Tomas Dvareckas (1905-1947)
Juozas Gruzdys
Teresė Gruzdienė (1898-1967)