LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Asinas, Asino, Tomsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Anastazija Svaldenienė Petro (1905-1950)
Juozas Česnakavičius Mykolo (1885-1955)
Marytė Kelerienė Petro (1892-1949)