LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Narva, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Pavilionytė (m. 1949)
Julia Urbonienė (1920-1962)