LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bijskas, Bijsko, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ona Bagnickaitė 1877-1942
Matas Bložė 1875-1944
Roza Bermanienė 1901-1956
Aušra Braunaitė 1940-1941
Sofija Čepošnikaitė 1932-1941
Milda Čižauskaitė 1941-1942
Romualdas Didžiūnaitis 1935-1941
Petras Glinskas 1869-1943
Vincas Glinskas 1878-1942
Grinbla Šulija 1930-1946
Algirdas Jakaitis 1937-1942
Jonas Jasulaitis 1940-1941
Irena Jeleniauskaitė 1938-1941
Ona Juškienė 1913-1954
Jūratė Kaunaitė 1936-1942
Jakubas Levinas 1899-1944
Jochfena Malachienė 1901-1951
Jurgis Martišius 1871-1941
Eugenijus Monkus 1927-1942
Antanas Naujokaitis 1878-1944
Jonas Norvilas 1928-1956
Kazys Pautienius 1907-1941
Uršulė Prapuolenienė 1886-1941
Vladimira Marija Stefonavičienė 1956-1942
Algirdas Šukaitis 1938-1941
Kotryna Urbelienė 1903-1942
Judelis Volpertas 1891-1957
Izabelė Žemaitytė 1904-1945
Rapolas Žigas 1891-1942
Rasa Žvinakevičiūtė 1936-1942