LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Akuticha, Bystryj Istoko, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Eleonora Tarailienė 1904-1959