LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

2-oji Rodino tarybinio ūkio ferma, Rodino, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Petras Jakeliūnas-Jekelevičius g.1910
Angelė (Anelė) Kiškiūnienė 1898-1943 (1944)
Marcelė Lankutienė 1905-1950
Gintautas Juozas Lapurka 1940-1941
Rimvydas Antanas Meigys 1937-1942