LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Eche Gorchonas, Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia palaidotų žmonių pavardės:

Aleliūnienė Ona 1882-1956
Salys Jonas 1927-1962
Valius Stasys 1897-1957