LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Senoji Brianė, Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozaitis
Juozapata Sargautienė (1889-1956)
Birutė Giniotaitė (1949 ?-1956)
Jadvyga Klenauskaitė (1920-1957)
Aleksandras Klenauskas (1883-1954)
Domicelė Karalevičienė (1872-1955)
Elžbieta Banaitienė (1883-1953)