LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tibigutai, Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Budginas Kazimieras Kazimiero (1882-1948)