LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lazaretas

Rajonas: Kožvos (d. Pečioros)

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR