LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kodinskis

Rajonas: Kežmos

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR