LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205601 Musė Stacavičiūtė Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr.
205602 Albertas Stakauskas 1914 Zarasų suėmimas 1945 Voronežo sr.
205603 Marijona Stanevičienė 1899 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01 grįžo
205604 Teklė Stanevičienė 1869 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205605 Jonas Stanevičius 1890 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01 grįžo
205606 Laima Stanevičiūtė 1938 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01 grįžo
205607 Genovaitė Danutė Stanevičiūtė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-01 grįžo
205608 Liucija Stankevičienė 1924 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-03-10 grįžo
205609 Zofija Stankevičienė 1887 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
205610 Albinas Stankevičius 1913 Zarasų suėmimas 1945 Magadano sr.
205611 Antanas Stankevičius 1912 Zarasų suėmimas 1948
205612 Antanas Stankevičius 1905 Zarasų suėmimas 1946 Komija 1955-11-05 grįžo
205613 Ignas Stankevičius 1922 Zarasų suėmimas 1950 Baltarusija 1956-08-06 grįžo
205614 Jonas Stankevičius 1924 Zarasų suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1955-10-22
205615 Juozas Stankevičius 1917 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205616 Jurgis Stankevičius 1893 Zarasų suėmimas 1946 Komija 1956-01-17
205617 Petras Stankevičius 1917 Zarasų suėmimas 1948 Komija grįžo
205618 Petras Stankevičius 1926 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1945-09-29
205619 Vladas Stankevičius Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205620 Zakaras Stankevičius 1875 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-04-19
205621 Alfonsas Štaras 1912 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1956 grįžo
205622 Ona Štarienė Zarasų tremtis 1941 Krasnojarsko kr. grįžo
205623 Vincas Stasiukėnas 1893 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-07 grįžo
205624 Ona Stasiulionienė 1905 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-24 grįžo
205625 Alfonsas Stasiulionis 1909 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-24 grįžo
205626 Petras Stasiulionis 1908 Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205627 Bronė Janina Stasiulionytė 1942 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-24 grįžo
205628 Danutė Stasiulionytė 1944 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-24 grįžo
205629 Feliksas Stasiuliūnas 1914 Zarasų suėmimas 1947 Komija 1956-04-27
205630 Eduardas Stašiūnas 1918 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-07-26
205631 Juozas Stašiūnas 1896 Zarasų suėmimas 1945 Kazachija 1956-01-03 grįžo
205632 Juozas Statkevičius 1917 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205633 Anelė Statulevičienė 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
205634 Karolina Statulevičienė 1902 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205635 Algis Statulevičius 1934 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-28 grįžo
205636 Antanas Statulevičius 1923 Zarasų suėmimas 1944 Komija
205637 Antanas Statulevičius 1898 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-16 grįžo
205638 Jonas Statulevičius 1908 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
205639 Leonas Statulevičius 1909 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1956-08-05 grįžo
205640 Genė Statulevičiūtė 1932 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-02 negrįžo
205641 Alė Janina Statulevičiūtė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo
205642 Aleksandra Stelmokaitė 1925 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
205643 Elena Stelmokaitė 1921 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-24 grįžo
205644 Jonas Stepanavičius 1908 Zarasų suėmimas 1945 Permės sr. 1951-11-21 grįžo
205645 Pranciškus Steponaitis 1902 Zarasų suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205646 Juozas Steponavičius 1904 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė lageryje
205647 Juzefas Sterinovičius 1890 Zarasų suėmimas 1945 Kazachija mirė lageryje
205648 Alfonsas Stimberis 1906 Zarasų suėmimas 1944 Komija grįžo
205649 Stoma Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205650 Antonas Stoma 1897 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo