LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205601 Stasė Zulonaitė 1914 Kupiškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-08-12
205602 Adomas Zulonas 1906 Kupiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205603 Alfredas Zulonas 1939 Kupiškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1959-06-15 grįžo
205604 Jurgis Zulonas 1892 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
205605 Linas Zulonas 1950 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo
205606 Lionginas Zulonas 1923 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo
205607 Povilas Zulonas 1887 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
205608 Bronius Žulonas 1914 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205609 Algirdas Žulonas 1946 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10
205610 Bronius Žulonas 1948 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205611 Vytautas Bronislovas Žulonas 1941 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205612 Adelė Zulonienė 1919 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo
205613 Emilija Zulonienė 1907 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-14 grįžo
205614 Kastancija Zulonienė 1888 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
205615 Kazimiera Zulonienė 1879 Kupiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-10-20 grįžo
205616 Petronėlė Zulonienė 1882 Kupiškio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205617 Stasė Zulonienė 1911 Kupiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205618 Stefanija Žulonienė 1921 Biržų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
205619 Aleksas Žulpa 1934 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
205620 Aloyzas Žulpa 1938 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
205621 Bronius Žulpa 1926 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-28 grįžo
205622 Česlavas Žulpa 1932 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205623 Feliksas Žulpa 1944 Radviliškio tremtis 1948 Tiumenės sr. grįžo
205624 Francas Žulpa 1946 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205625 Juozapas Žulpa 1894 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-09-14 grįžo
205626 Jurgis Žulpa 1885 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-28 grįžo
205627 Juzefa Žulpa 1903 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205628 Piotras Žulpa 1893 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205629 Romualdas Žulpa 1944 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
205630 Vaclavas Žulpa 1941 Šalčininkų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205631 Valerijonas Žulpa 1940 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
205632 Zuzana Žulpaitė 1926 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-28 grįžo
205633 Valerija Žulpaitė 1931 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
205634 Danguolė Žulpaitė 1942 Radviliškio tremtis 1948 Tiumenės sr. grįžo
205635 Danutė Genovaitė Žulpaitė 1935 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
205636 Virginija Bronislava Žulpaitė 1930 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-03 grįžo
205637 Barbora Žulpienė 1893 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-09-14 grįžo
205638 Rozalija Pranė Žulpienė 1897 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-18 grįžo
205639 Veronika Žulpienė 1888 Mažeikių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-01-28 grįžo
205640 Petras Žulynas 1903 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205641 Konstancija Žulynienė 1903 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-06-27 grįžo
205642 Juozapas Alfonsas Žulys 1938 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-09-04 grįžo
205643 Mindaugas Žulys 1929 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205644 Janina Žulytė 1932 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205645 Laima Grasilda Žulytė 1932 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205646 Aldona Teresė Žulytė 1930 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205647 Teresė Ona Žulytė 1934 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
205648 Elena Zulzivaitė 1942 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 grįžo
205649 Romualdas Zulzivas 1936 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 negrįžo
205650 Domincelė Zulzivienė 1904 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 grįžo